Nu får det vara nog.

Människor har kämpat mot migrän alltför länge. Nu får det vara nog! Det är hög tid att förhindra migrän och ta kontrollen över detta monster som kan styra hela livet. Migränkontroll kan hjälpa dig att få tillbaka makten, för nu kan du fråga din läkare om rätt förebyggande behandling.

Titta på filmen, svara på frågorna i undersökningen och få svar på de vanligaste frågorna om migrän nedan. Genom att ställa frågor och lära dig mer om migrän kan du, tillsammans med din läkare, ta kontroll över din migrän.

Basketball player, basketball, migraine monster, migraine beast

Nu får det vara nog.

Människor har kämpat mot migrän alltför länge. Nu får det vara nog! Det är hög tid att förhindra migrän och ta kontrollen över detta monster som kan styra hela livet. Migränkontroll kan hjälpa dig att få tillbaka makten, för nu kan du fråga din läkare om rätt förebyggande behandling.

Titta på filmen, svara på frågorna i undersökningen och få svar på de vanligaste frågorna om migrän nedan. Genom att ställa frågor och lära dig mer om migrän kan du, tillsammans med din läkare, ta kontroll över din migrän.

Skapa dig en tydlig bild av din migrän,
ta sedan kontroll över den

Migrän tar sig olika utryck och drabbar individer olika hårt och vilket kan göra sjukdomen svår att förklara eller behandla, men det finns nu förebyggande behandlingar som kan hjälpa. Dela dina svar på dessa snabba frågor med din läkare, så kan ni tillsammans hitta en förebyggande behandling som kan hjälpa dig att ta kontroll över din migrän.

Tar du någon förebyggande behandling mot migrän?

Hur många förebyggande läkemedel har du provat?

Hur många dagar per månad har du migrän?

Hur många dagar per månad tar du akutläkemedel mot migrän?

Om du fortfarande får migrän flera dagar i månaden eller om du måste ta akutläkemedel då och då, är din migrän kanske inte helt under kontroll. Fråga din läkare om möjliga förebyggande behandlingar för just dig.

ANSVARSFRISKRIVNING: Den här undersökningen är avsedd för vuxna som har migrän. Informationen ges enbart i undervisningssyfte. Den är inte avsedd att användas för diagnostik av sjukdomar eller andra tillstånd, eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.

Nästa Avsluta

Välj ett alternatively for continuation

Tar du någon förebyggande behandling mot migrän?

Hur många förebyggande läkemedel har du provat?

Hur många dagar per månad har du migrän?

Hur många dagar per månad tar du akutläkemedel mot migrän?

Om du fortfarande får migrän flera dagar i månaden eller om du måste ta akutläkemedel då och då, är din migrän kanske inte helt under kontroll. Fråga din läkare om möjliga förebyggande behandlingar för just dig.

ANSVARSFRISKRIVNING: Den här undersökningen är avsedd för vuxna som har migrän. Informationen ges enbart i undervisningssyfte. Den är inte avsedd att användas för diagnostik av sjukdomar eller andra tillstånd, eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.

Nästa Avsluta

Välj ett alternatively for continuation

Se filmen Tame Your Migraine

Denna film vill visa hur migrän ofta beskrivs som ett monster som ligger gömt och väntar på ett tillfälle att smyga sig på och förstöra din vardag. Som du ser kan monstret nu tämjas genom förebyggande läkemedel.

Play Button
jogger, runner, migraine monster, migraine beast
Play Button

Se filmen Tame Your Migraine

Denna film vill visa hur migrän ofta beskrivs som ett monster som ligger gömt och väntar på ett tillfälle att smyga sig på och förstöra din vardag. Som du ser kan monstret nu tämjas genom förebyggande läkemedel.

Vanliga frågor

Migrän kan variera mycket från person till person och det finns många frågor som behöver besvaras. Vi hoppas du kommer hitta svar på några av just dina frågor här nedan.

Expandera alla

Minimera alla

Vad är migrän?

Migrän missuppfattas många gånger som bara en extra besvärlig huvudvärk. Vi vet ännu inte vad som orsakar migrän, men vi vet att migrän är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet och orsakar...

Migrän missuppfattas många gånger som bara en extra besvärlig huvudvärk. Vi vet ännu inte vad som orsakar migrän, men vi vet att migrän är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet och orsakar tillfälliga kemiska förändringar samt förändringar i nerver och blodkärl i hjärnan.1-4

Migränanfallen varierar från person till person och kan även variera över tid hos samma person. Du kan få ett migränanfall som varar i ett par timmar, och du kan få ett annat som varar i flera dagar.1 En del personer får migränanfall väldigt sällan, kanske med flera månaders eller års mellanrum, medan andra får migränanfall mer regelbundet.2 Därför kan migrän vara svårt att känna igen och behandla.1

Huvudvärken vid ett migränanfall är i typiska fall kraftig, dunkande, pulserande och oftast i ena halvan av huvudet.3 Du kan bli illamående och/eller känslig för ljus eller ljud.3 Konsekvensen av att ha migrän beror på hur kraftig huvudvärken är och hur ofta man får migränanfall, för en del personer, kan migränen vara totalt handikappande och göra att de måste avstå från många vardagliga aktiviteter.2,3

Referenser

 1. The Migraine Trust. More than 'just a headache'. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/more-than-just-a-headache/ [Last Accessed: November 2018]

 2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33: 629–808. Also available from https://www.ichd-3.org/1-migraine/ [Last Accessed: November 2018]

 3. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Last Accessed: November 2018]

 4. Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. http://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/ [Last accessed: November 2018]

Kan man bota migrän?

Många som lever med svår migrän vill verkligen bara veta hur man kan bota den, då kan det kännas svårt att höra att det idag inte finns någon bot. Det finns dock flera förebyggande läkemedel som kan användas...

Många som lever med svår migrän vill verkligen bara veta hur man kan bota den, då kan det kännas svårt att höra att det idag inte finns någon bot. Det finns dock flera förebyggande läkemedel som kan användas oavsett om du har episodisk migrän (högst 14 huvudvärksdagar i månaden) eller kronisk migrän (15 eller fler huvudvärksdagar i månaden).1 Migrän är ett komplext och mycket individuellt tillstånd. Det betyder att de förebyggande läkemedel som finns måste användas på olika sätt och ger olika resultat från person till person.2

De akuta migränbehandlingarna används för att lindra symtomen, även om man inte blir helt fri från sin migrän.2 De kan också användas i förebyggande syfte och minska antalet migränanfall, göra dem lindrigare och kortvarigare. Det första steget i migränbehandlingen brukar vara att känna igen och, om möjligt, undvika sådana faktorer som utlöser migränanfallen (triggerfaktorer).2,3

Referenser

 1. Katsarava Z, Buse D, Manack A, Lipton R. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. Current Pain and Head Reports 2012; 16: 86-92

 2. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last accessed: November 2018]

 3. NHS Choices. Migraine – Prevention. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Last Accessed: November 2018]

Vilken typ av läkare behandlar migrän?

Om du har långvariga migränsymtom måste du veta vart du ska vända dig för att få hjälp. I de flesta fall går man först till sin allmänläkare...

Om du har långvariga migränsymtom måste du veta vart du ska vända dig för att få hjälp. I de flesta fall går man först till sin allmänläkare. Boka tid hos allmänläkaren om du har migrän ofta eller har särskilt svåra migränanfall.1 även om du har migränanfall ofta kan det finnas en förebyggande behandling för dig.1

Många fortsätter gå på behandling hos sin allmänläkare, medan andra behöver komma till en neurolog eller huvudvärksspecialist som har specialistkunskaper om nervsystemet och behandling av huvudvärk.

En neurolog har erfarenhet av alla sorters huvudvärk och kan undersöka om dina huvudvärksattacker beror på migrän. Läkaren och du samarbetar sedan för att hitta ett sätt att få kontroll över migränsymtomen. Huvudvärksspecialister är experter på alla olika typer av migränbehandling, även de nya behandlingar som utvecklats. De kan gå igenom din nuvarande behandling och tillsammans med dig göra upp en behandlingsplan.

Oavsett vilken typ av läkare du går till för att få hjälp att behandla din migrän är det viktigt att du går på kontroll regelbundet så att du får den behandling som är bäst för just dig.2

Referenser

 1. NHS Choices. Migraine – Overview. https://www.nhs.uk/conditions/migraine/ [Last Accessed: November 2018]

 2. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. Available from: https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last Accessed: November 2018]

När ska jag be allmänläkaren om remiss till specialist?

Allmänläkaren kan remittera dig till neurolog om:1

 • hen inte är säker på din diagnos, eller misstänker att du har en mer ovanlig form av migrän

Allmänläkaren kan remittera dig till neurolog om:1

 • hen inte är säker på din diagnos, eller misstänker att du har en mer ovanlig form av migrän

 • du har olika sorters huvudvärk

 • din behandling inte fungerar tillräckligt bra

 • dina migränanfall kommer allt oftare eller blir allt svårare.

Allmänläkaren kan också remittera dig till neurolog om du själv begär det.1 Forskning har visat att många som har migrän har onödigt låga förväntningar på hur en behandling kan hjälpa dem.2 Om din migrän påverkar ditt dagliga liv och inte har kunnat kontrolleras tillräckligt väl med en eller två förebyggande behandlingar kan du tala med allmänläkaren om en eventuell remiss till specialist. Det kan vara bra att föra migrändagbok och ta med den till läkarbesöket så att allmänläkaren och specialisten tydligt kan se hur ofta du har migrän och hur svåra symtomen är.

Referenser

 1. The Migraine Trust. Migraine Clinics. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/seeking-medical-advice/migraine-clinics/ [Last Accessed: November 2018]

 2. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last Accessed: November 2018]

Varför är det viktigt att förebygga migrän?

Att ta läkemedel under migränanfallet kan lindra symtomen, men det är inte en bra lösning för alla som har migrän. För en del är det avgörande att kunna stoppa migränanfallen innan de börjar för att återfå kontrollen...

Att ta läkemedel under migränanfallet kan lindra symtomen, men det är inte en bra lösning för alla som har migrän. För en del är det avgörande att kunna stoppa migränanfallen innan de börjar för att återfå kontrollen, särskilt för dem som har migrän ofta eller har långvariga anfall.1 Om du har migrän vet du redan hur smärtsamt det är och hur det kan inskränka ditt liv och dina aktiviteter, genom att kunna minska antalet anfall och göra dem lindrigare och kortvarigare kan du få mer tid att leva livet fullt.

Referenser

 1. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

Vad menas med förebyggande migränbehandling?

Syftet med en förebyggande behandling är att du ska få färre och/eller lindrigare migränanfall. Det handlar oftast om att ta läkemedel men det kan även innebära att man gör hälsosamma val, dvs...

Syftet med en förebyggande behandling är att du ska få färre och/eller lindrigare migränanfall. Det handlar oftast om att ta läkemedel men det kan även innebära att man gör hälsosamma val, dvs. anpassar sin livsstil genom att t.ex. begränsa stressen, äta bra och regelbundet och se till att få tillräckligt med sömn.1,2

Förebyggande behandling används för att försöka stoppa migränanfallen innan de har börjat. Dessa läkemedel ska du ta regelbundet, även när du inte har migrän. Läkarna ordinerar ofta förebyggande behandling om en patient har 3 eller flera handikappande5 migränanfall i månaden.3

En del av de läkemedel som används för att förebygga migrän utvecklades ursprungligen mot andra sjukdomar. Några exempel på sådana läkemedel som används mot migrän är:3

 • blodtryckssänkande läkemedel

 • läkemedel mot depression

 • läkemedel mot epilepsi

 • injicerbara neurotoxiner

En klass läkemedel mot migrän som kallas kalcitoningenrelaterad peptid-hämmare (CGRP-hämmare) har utvecklats speciellt för att förebygga migrän.4

Referenser

 1. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

 2. NHS Choices. Migraine – Prevention. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Last Accessed: October 2017]

 3. Migraine action. Migraine Treatments and Therapies – Preventative Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/preventative-treatments/ [Last Accessed: October 2017]

 4. Russo AF. Calcitonin gene-related peptide (CGRP): a new target for migraine. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015; 55: 533–552

 5. Svenska Huvudvärkssällskapet http://www.huvudvarkssallskapet.se/diagnostik_behandling.php?article_id=12&category_id=3

Vad är det för skillnad mellan profylaktisk, preventiv och förebyggande behandling?

Du har kanske lagt märke till att man använder olika ord när man talar om förebyggande behandling, t.ex.. "profylaktisk", "profylax", "preventiv" eller "förebyggande". Det kan verka förvirrande men alla dessa ord...

Du har kanske lagt märke till att man använder olika ord när man talar om förebyggande behandling, t.ex.. "profylaktisk", "profylax", "preventiv" eller "förebyggande". Det kan verka förvirrande men alla dessa ord betyder samma sak, nämligen en behandling som syftar till att minska antalet migränanfall hos en patient.

Varför är det viktigt att ta en förebyggande behandling enligt ordinationen?

There are a number of reasons some people don't always take their medication as prescribed; a busy life can make it easy to forget to take tablets, or your motivation to continue medication can wane if you...

Det finns många orsaker till att patienterna inte tar sina mediciner enligt läkarens ordination: en stressig vardag kan göra att man glömmer bort att ta tabletterna, eller kan motivationen tryta om man inte tycker att behandlingen hjälper.1 Hur som helst är det mycket viktigt att du tar all förebyggande behandling exakt så som läkaren har sagt. Endast då kan läkaren bedöma om läkemedlet är rätt för dig, eller om du i stället skulle prova en annan behandling. Orsakerna till detta är:

 1. Ibland tar det ett tag innan man märker om ett nytt läkemedel gör nytta. Om man då inte tar det enligt ordinationen, eller slutar ta det för tidigt, kan man missa chansen att få hjälp mot huvudvärken.1,2

 2. Eftersom migrän är så individuell kan olika personer behöva olika doser av det förebyggande läkemedlet.. Därför behöver dosen finjusteras och det kan ta lite tid. Om du inte tar tabletterna enligt ordinationen kan det bli mycket svårare att hitta den optimala dosen.1,2

 3. Dina migränsymtom kan förändras med tiden. Om du inte tar dina tabletter enligt ordinationen kanske det inte går att avgöra om förändringarna beror på behandlingen eller på något annat.1-3

Se till att gå på kontroll hos läkaren regelbundet. Om du tycker att behandlingen inte hjälper; ta upp det med läkaren vid besöken. Om du för migrändagbok, till exempel med hjälp av en app, så kan du och läkaren lättare se hur behandlingen fungerar. Det är också ett bra hjälpmedel för att hitta andra behandlingar som skulle kunna fungera bättre för dig.

Referenser

 1. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

 2. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last Accessed: November 2018]

 3. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013;33:629–808. Also available from https://www.ichd-3.org/1-migraine/ (accessed November 2018).

Vad är skillnaden mellan akut och förebyggande behandling?

Det finns två grupper av migränbehandling och din läkare kan avgöra vilken som passar dig bäst:1,2

 • >Akutbehandling (t.ex. smärtlindrande läkemedel och läkemedel mot illamående) tas under ett migränanfall...

Det finns två grupper av migränbehandling och din läkare kan avgöra vilken som passar dig bäst:1,2

 • Akutbehandling (t.ex. smärtlindrande läkemedel och läkemedel mot illamående) tas under ett migränanfall för att lindra huvudvärken och andra symtom på grund av migrän.

 • Förebyggande behandling tas regelbundet, även när du inte har ett migränanfall, för att förhindra anfallen innan de har börjat.

Referenser

 1. The Migraine Trust. Medication. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/treatments/medication/ [Last Accessed: October 2017]

 2. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

Hur många migrändagar per månad ska jag ha för att få förebyggande behandling?

Oftast brukar läkaren överväga förebyggande migränbehandling om du har frekventa anfall (3 eller flera handikappande migränanfall i månaden eller om effekt av attackmedicineringen....

Oftast brukar läkaren överväga förebyggande migränbehandling om du har frekventa anfall (3 eller flera handikappande migränanfall i månaden eller om effekt av attackmedicineringen är otillräcklig)1. Det är din behandlande läkare som avgör detta beroende på vad just du behöver och dina förutsättningar.1 β-blockerare kan sättas in och följas upp i primärvården av allmänläkare. Övriga läkemedel bör förskrivas i samråd med eller av neurolog.1

Enligt vissa experter bör förebyggande behandling mot migrän övervägas i följande fall: 2

 • Migränanfallen har en betydande inverkan på patientens liv trots behandling med akutläkemedel och trots att patienten undviker faktorer som kan utlösa migrän.

 • Migränanfallen är så vanliga att personen löper risk att få huvudvärk på grund av överanvändning av akutläkemedel (läkemedelsorsakad huvudvärk).

 • Patienten föredrar en förebyggande behandling och sådan behandling är i linje med läkarens kliniska bedömning.

 • Patienten kan inte ta akutläkemedel på grund av biverkningar, andra samtidiga sjukdomar eller andra läkemedel som kan interagera med akutläkemedlet.

Referenser

 1. Svenska Huvudvärkssällskapet http://www.huvudvarkssallskapet.se/diagnostik_behandling.php?article_id=12&category_id=3

 2. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

Om jag står på förebyggande behandling, måste jag ändå ta ett annat läkemedel under anfallen?

Förebyggande behandling lyckas inte alltid få bort huvudvärken helt och det kan ibland ta lite tid innan man får full effekt av behandlingen. Därför kan du även behöva ta ett effektivt akutläkemedel.1

Förebyggande behandling lyckas inte alltid få bort huvudvärken helt och det kan ibland ta lite tid innan man får full effekt av behandlingen. Därför kan du även behöva ta ett effektivt akutläkemedel.1,2 Det är ändå viktigt att inte överanvända akutbehandlingen eftersom det kan göra att man inte får lika god nytta av den förebyggande behandlingen.2 Tala med din läkare om du har frågor om att använda både akut- och förebyggande behandling.

Referenser

 1. Migraine Action. Migraine Treatments and Therapies. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/preventative-treatments/ [Last Accessed: November 2018]

 2. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last Accessed: November 2018]

När ska jag byta från ett förebyggande läkemedel till ett annat?

Det kan vara frustrerande att uppleva att man inte får någon effekt av behandlingen. Här är det viktigt att du inte bara ger upp utan i stället talar med din läkare om dina symtom.

Det kan vara frustrerande att uppleva att man inte får någon effekt av behandlingen. Här är det viktigt att du inte bara ger upp utan i stället talar med din läkare om dina symtom. Kom ihåg att det kan ta tid att hitta rätt behandling med rätt dos. Det finns olika typer av förebyggande läkemedel och de verkar på olika sätt. Migrän är mycket individuellt, så om ett läkemedel inte fungerar kan ett annat läkemedel mycket väl göra det. Din läkare kanske föreslår att du byter till en annan förebyggande behandling om en eller flera av följande faktorer gäller dig:1,2

 • Du får inte den symtomlindring du behöver.

 • Du får biverkningar av behandlingen.

 • Du har fått ett annat problem med hälsan som kan påverka hur behandlingen verkar i din kropp.

 • Du måste ta ett läkemedel mot en annan sjukdom och detta läkemedel kan påverka migränläkemedlet.

 • Du tycker det är svårt att följa doseringsschemat.

Glöm inte att vissa läkemedel inte är säkra att ta under graviditet. Tala omedelbart om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid.1

Om du för migrändagbok kan det bli lättare för dig och läkaren att se hur behandlingen verkar.2

Referenser

 1. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last Accessed: November 2018]

 2. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

Vad menas med "huvudvärk på grund av läkemedelsöveranvändning"? Hur känner jag igen det och hur undviker jag det?

Även om det kan vara viktigt med regelbunden behandling för att hantera migrän, kan det samtidigt leda till "huvudvärk vid läkemedelsöveranvändning". Denna typ av huvudvärk kallas även "läkemedelsorsakad huvudvärk"...

Även om det kan vara viktigt med regelbunden behandling för att hantera migrän, kan det samtidigt leda till "huvudvärk vid läkemedelsöveranvändning". Denna typ av huvudvärk kallas även "läkemedelsorsakad huvudvärk".1

Det är viktigt att du är medveten om att huvudvärk kan orsakas av läkemedel, eftersom det kan inverka på den smärtlindring du får av din behandling. Om du regelbundet tar läkemedel för att lindra huvudvärkssymtom och har huvudvärk minst 15 dagar i månaden, kan läkaren kanske misstänka att överanvändning av läkemedel kan vara orsaken till dina migränsmärtor.1

Om du misstänker att din huvudvärk är läkemedelsorsakad är det viktigt att du så snabbt som möjligt talar med din läkare och inte bara slutar med din behandling, detta av flera skäl:2,3

 1. Hur mycket läkemedel som bedöms som "överanvändning" varierar från läkemedel till läkemedel och en del personer är känsligare än andra. Din läkare kommer att ta hänsyn till alla faktorer och göra upp bästa möjliga åtgärdsplan för just dig.

 2. Överanvändning av läkemedel kan vara ett tecken på att din nuvarande behandling inte ger dig tillräcklig lindring och att du kan behöva förebyggande behandling mot din migrän.

 3. Om du redan står på förebyggande behandling kan läkaren besluta sig för att avbryta den eller byta läkemedel för att öka dina chanser att få effekt av behandlingen.

Kom ihåg att om du tar smärtstillande medel av andra anledningar (t.ex. ryggvärk), kan även dessa leda till överanvändning av läkemedel. Glöm inte att ta upp alla dina läkemedel med läkaren.

Referenser

 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33: 629–808. Also available from https://www.ichd-3.org/1-migraine/ [Last Accessed: November 2018]

 2. MacGregor EA, Steiner TJ, Davies PTG. British Association for the Study of Headache Guidelines for All Healthcare Professionals in the Diagnosis and Management of Migraine, Tension-Type, Cluster and Medication-Overuse Headache Writing Committee: 3rd edition (1st revision); approved for publication, September 2010. https://www.bash.org.uk/wp-content/uploads/2012/07/10102-BASH-Guidelines-update-2_v5-1-indd.pdf [Last Accessed: November 2018]

 3. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al; Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines Development Group. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol Sci. 2012; 39(2 Suppl 2): S1–59. https://headachesociety.ca/wp-cont [Last Accessed: November 2018]

leva med migran logo

Det kan vara frustrerande när migrän avfärdas som "bara huvudvärk".

Om du tror att du kan ha nytta av olika hjälpmedel och migränverktyg, vill ha mer information om hur du kan ta tillbaka kontrollen över din migrän, eller vill hjälpa någon som har migrän, besök www.levamedmigrän.se.